Geschiedenis

De huidige schietvereniging Juliana werd image3opgericht op 11 augustus 1948 onder de naam Het Schuttersgilde “Koningin Juliana”. Volgens de statuten was de oprichting ter herinnering aan de troonbestijging van Koningin Juliana op 6 september 1948 en moest er rond deze datum jaarlijks een schuttersfeest worden gevierd. Voordat de vereniging opgericht werd was er al(in de twintiger-jaren) een schutterij. Nadat deze schutterij ophield te bestaan ontstond er een parochie-comité die later kermissen ging organiseren. Daarnaast kwam er in Nieuw-Wehl een oranje-comité, een uitvloeisel van de bevrijdingsfeesten na de oorlog. Dit oranje-comité besloot om een schutterij op te richten, wat resulteerde in schutterij “de Eendracht”. In diezelfde periode richtte het parochie-comité het Schuttersgilde Juliana op.

Het standaardvaandel werd in juli 1948 gemaakt door de nonnen die in het nonnenklooster woonden (nu Fatima). De nonnen vroegen geen geld voor de verrichtte arbeid; alleen de materiaalkosten moesten betaald worden. Hiervoor werd een loterij gehouden voor de hele regio, met als hoofdprijs een schaap.
De vereniging werd opgericht voor een tijdperk van 29 jaar en 11 maanden. Minstens één jaar voor het einde van dit tijdperk (10 juli 1978) moest over het al of niet voortbestaan van de vereniging worden beslist.

Als lid werden alleen mannen uit de Maria-parochie van Nieuw en ongehuwden buiten deze parochie toegelaten. De minimum leeftijd was 18 jaar. Indien men ging trouwen en buiten de parochie ging wonen werd het lidmaatschap automatisch beëindigd.

Het bestuur, bestaande uit 5 personen, werd door de algemene vergadering gekozen. Een bestuurslid moest na drie jaar aftreden, maar was meteen herkiesbaar. Opmerkelijk was dat er minstens twee bestuursleden gehuwd moesten zijn. Dit was om te jonge leden buiten het bestuur te houden.

De vereniging had ook een adviseur, te weten de pastoor van de Maria-parochie. Hij werd uitgenodigd voor alle bestuurs- en algemene vergaderingen. De bestuursvergaderingen werden dan ook bij de pastoor gehouden. Ledenvergaderingen vonden plaats bij een van de leden thuis.