Winterschieten

Men begon met het houden van schietwedstrijden omstreeks 1950 in het parochiehuis van Nieuw Wehl. Er was maar één schietbaan en er was maar één buks aanwezig. Later werd er geschoten in café Reuling. Ook hier was maar één schietbaan.

image4Toen café Reuling ging verbouwen moest er uitgeweken worden naar zaal van Beek. Daar werd geschoten op twee schietbanen in de hal. In 1977 stond er bij zaal van Beek een verbouwing gepland. Er werd naast de grote zaal een kleine zaal gebouwd. De schietverenigingen Juliana en de Eendracht grepen samen hun kans om onder deze zaal schietbanen te bouwen. Met man en macht werd er door leden van beide verenigingen gewerkt om 5 schietbanen te bouwen onder de kleine zaal. Daar werd geschoten tot april 2004. In augustus 2004, vlak voor het nieuwe schietseizoen, ontstond er een brand. Het hele pand ging in vlammen op en er moest uitgeweken worden naar een andere locatie. Er werd gekozen om (weer samen met de Eendracht) schietbanen te maken in de kelder van de pas gebouwde dorps accommodatie “de Horst”. Vanaf oktober 2004 wordt er op deze locatie geschoten.

DE COMPETITIE

Er werd in het begin geschoten op kaarten met maar één roos, die 12 punten telde. Op die roos moest driemaal geschoten worden, zodat het maximaal aantal punten 36 bedroeg. image6Tegenwoordig wordt geschoten op kaarten met 5 rozen. Elke roos telt tien punten zodat totaal per kaart 50 punten geschoten kan worden. Elke avond wordt één kaart geschoten voor de competite.De competitie wordt verdeeld over twee klassen. De schutter met de meeste punten in elke klasse wordt winnaar van die klasse..

Naast de competitie wordt er ook nog gechoten voor de dagprijs. Iedereen mag zelf weten hoeveel kaarten hiervoor worden gekocht. Als iedereen geschoten heeft worden de resultaten bekeken en verdeeld over twee groepen, afhankelijk van de resultaten, Hierna wordt er gekampt tot er van elke groep een winnaar is. Aan het eind van het seizoen, tijdens een speciale bijeenkomst, worden de prijzen uitgereikt.